Osoby uprawnione do złożenia wniosku o kartę EKUZ

Oczywiście wniosek o kartę EKUZ może złożyć osoba, która chce ją otrzymać, której danymi osobowymi wniosek został uzupełniony. Na podstawie odpowiedniego upoważnienia wniosek może zostać złożony też w imieniu innej osoby. Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku składania wniosku w imieniu żony, męża lub niepełnoletniego dziecka.

Aktualizacja danych