EKUZ - Czas oczekiwania na kartę


Standardowy czas na otrzymanie nowej karty EKUZ to 3-5 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

Jest możliwość otrzymania karty EKUZ tzw. "od razu" jeśli do punktu ich wydawania zabierzesz dokumenty, które potwierdzą, że masz polskie ubezpieczenie zdrowotne.

Decydują się na wyrobienie karty EKUZ za pośrednictwem poczty czas oczekiwania zostanie wydłużony o czas wymagany na jej dostarczenie przez listonosza.

Aktualizacja danych